ikke få noget ud af

ikke få noget ud af
make little of

Danish-English dictionary. 2013.

Игры ⚽ Поможем написать курсовую

Look at other dictionaries:

 • § 49. Komma eller ikke komma — (1) HOVEDREGEL: FAST SLUTKOMMA, VALGFRIT STARTKOMMA Der skal normalt altid sættes slutkomma efter en ledsætning (se dog punkt 2.b og punkt 6 nedenfor), hvorimod det som hovedregel er valgfrit om man også vil sætte startkomma foran ledsætningen… …   Dansk ordbog

 • § 19. Skrivemåden uafhængig af udtalen — Om en ordforbindelse skrives i ét eller flere ord, kan ikke altid udledes af udtalen. Skrivemåden afhænger da undertiden af forbindelsens grammatiske funktion eller dens betydning, men som regel er der blot tale om en hævdvunden praksis. (1)… …   Dansk ordbog

 • kimse — kim|se vb., r, de, t; ikke kimse ad noget (ikke ringeagte noget) …   Dansk ordbog

 • List of political catch phrases — The following is a list of political catch phrases, that is, distinctive statements uttered by political figures that have gone on to become well known.They are distinct from political slogans in that they are often not deliberately created… …   Wikipedia

 • underholdning — pauseu. i Parken: betegnelse for forskellige ofte forstyrrende aktiviteter, der har det ene til fælles, at det ikke har noget med fodbold at gøre …   Sportsjournalistisk dansk ordbog

 • Entreprise — Entreprise. Overtagelse af et arbejde. At tage et erbejde i entreprise vil sige, at overtage enhver forpligtelse lige over for arbejdsgiveren, for eksempel bygherren, således at ansvaret udelukkende lægges på entreprenøren, og bygherren ikke har… …   Danske encyklopædi

 • Fratil — Navnet er konstrueret af ordene fra og til og betegner indekseringsordene på ryggen af de enkelte bind i et leksikon. Eksempler: 10A Binc Bind Duo Betegnelsen, der udtales med tryk på sidste stavelse, blev resultatet af en læserkonkurrence i… …   Danske encyklopædi

 • Gadehus — kaldes i landsbyerne de huse, der er opført på selve den til landsbyens gade hørende grund, og som i reglen ikke har noget jord til grunden …   Danske encyklopædi

 • kålhøgen — adj., t, kålhøgne = indbildsk; han var ret kålhøgen selv om hans præstation i virkeligheden ikke var noget at prale af …   Danske encyklopædi

 • Naturalisme — 1. Naturalisme (græsk), i filosofien den retning, der ikke anerkender noget højere princip over naturen og betragter de psykiske og åndelige processer som en blot fortsættelse af de fysiske. Dog er betegnelsen naturalisme her lidet benyttet, i… …   Danske encyklopædi

 • no-nonsense — no non|sense ubøj. adj. (seriøs; som ikke indeholder noget overflødigt) …   Dansk ordbog

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”